Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię

16 kwietnia 2024
3 min czytania
Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię

W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i promocji odnawialnych źródeł energii, należy zwrócić uwagę na pewne wyzwania związane z rosnącą rolą korporacji w sektorze energetycznym.

To na plus

Wielkie korporacje, zarówno polskie, jak i zagraniczne, mają znaczące możliwości wpływania na kształtowanie przyszłości energetycznej. Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne czy projekty z zakresu efektywności energetycznej, są coraz częściej integralną częścią strategii rozwoju tych firm. W rezultacie korporacje te odegrały kluczową rolę w przyspieszaniu globalnej transformacji energetycznej i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania związane z dominacją korporacji w sektorze energetycznym

Pomimo pozytywnego wpływu wielkich korporacji na rozwój zielonej energii, istnieją pewne wyzwania, które należy uwzględnić. Przede wszystkim, korporacje te zazwyczaj działają na podstawie własnego interesu finansowego, co oznacza, że ich głównym celem jest osiągnięcie zysku dla akcjonariuszy. W związku z tym ich inwestycje w zieloną energię są napędzane głównie przez korzyści finansowe, a nie konieczność zrównoważonego rozwoju czy ochronę środowiska.

Kolejnym wyzwaniem jest to, że korporacje te często koncentrują się na projektach o największym potencjale zysku, które nie zawsze odpowiadają lokalnym potrzebom czy warunkom. Dla przykładu mogą one preferować inwestycje w duże farmy wiatrowe na obszarach wiejskich, pomijając potencjał mikroinstalacji fotowoltaicznych w miejskich obszarach.

Konieczność zrównoważonego podejścia

W świetle tych wyzwań konieczne jest przyjęcie nieco sceptycznego podejścia do roli wielkich korporacji w transformacji energetycznej. Pomimo że ich inwestycje przynoszą pozytywne efekty, nie można na nich całkowicie polegać. Za kilkanaście lat cała gospodarka będzie opierać się na prądzie i absolutnie nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której większość potencjału w tym zakresie mają ogromne korporacje (często z zagranicznym kapitałem).

Ważne jest, aby rząd, instytucje oraz społeczność lokalna aktywnie uczestniczyły w procesie kształtowania polityki energetycznej w kraju. Budowanie bezpiecznego i lokalnego rynku energii ma ogromne znaczenie dla stabilności dostaw, a jednocześnie może znacząco zmniejszyć koszty. W końcu nie trzeba będzie budować skomplikowanych i drogich sieci przesyłowych i ogromnych magazynów energii, aby połączyć ze sobą dwa odległe od siebie miejsca. Oparcie się na możliwościach i potrzebach subregionów sprawi, że rzeczywiście pozyskiwana w ten sposób energia może być tańsza o nawet 30% (mówimy tu o kwotach rzędu 2/3/4 bln).

Przyszedł czas na działanie

Wielkie korporacje odgrywają istotną rolę w przyspieszaniu transformacji energetycznej poprzez inwestycje w zieloną energię i jej promowanie. Jednakże, aby osiągnąć zrównoważony rozwój, konieczne jest uświadomienie sobie zagrożenia związanego z dominacją korporacji w sektorze energetycznym. Należy podjąć działania mające na celu zapewnienie, że ich inwestycje nie będą przeszkodą w realizacji potrzeb społecznych, środowiskowych czy ekonomicznych kraju.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top