Transformacja energetyczna w Polsce – dlaczego nie możemy i nie powinniśmy przed nią uciekać

08 marca 2024
4 min czytania
Transformacja energetyczna w Polsce – dlaczego nie możemy i nie powinniśmy przed nią uciekać

Polska stoi obecnie w punkcie krytycznym, gdy decyzje podejmowane teraz będą miały fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości energetycznej, gospodarczej i ekologicznej. Wobec narastających wyzwań środowiskowych, politycznych i ekonomicznych nie możemy sobie pozwolić na dalsze zwlekanie z transformacją energetyczną. Wymaga ona jednak zmiany dotychczasowego modelu, opartego głównie na spalaniu węgla, na bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób wytwarzania energii. Cały ten proces wymaga nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale również zmiany nastawienia społeczeństwa i walkę z przyzwyczajeniem.

Dlaczego to jest takie trudne?

Tempo transformacji energetycznej jest opóźnione w Polsce o jakieś dziesięć lat. Wiele różnych przyczyn stoi za takim stanem rzeczy i trudno wskazać jedną z nich. To powoduje, że nie jest łatwo w kraju, takim jak nasz, wprowadzić wymagane zmiany w terminach, które są przewidziane przez Unię Europejską. Jednakże jeśli chcemy być współczesnym, rozwijającym się i liczącym się na arenie międzynarodowej państwem – nie możemy opóźniać tych zmian. Bierzemy udział w europejskim rynku, dlatego będziemy musieli trzymać się zasad gry jako członek UE.

Dlaczego transformacja energetyczna jest niezbędna?

Istnieje wiele powodów, dla których Polska nie może dłużej pozostać przy tradycyjnym modelu energetycznym opartym na węglu. Po pierwsze, jest to konieczność wypełnienia zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym, że spalanie węgla jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla, konieczne jest ograniczenie jego udziału w miksie energetycznym.

Po drugie, tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, są zasobami nieodnawialnymi, które wyczerpują się z biegiem czasu. Dlatego też konieczne jest poszukiwanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, które będą zawsze dostępne, a jednocześnie nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Warto również podkreślić, że tradycyjne źródła energii (przez swoją wyczerpywalność) będą drożeć, więc w konsekwencji nie będą już opłacalną metodą.

Alternatywne źródła energii

Warto zauważyć, że Polska ma ogromny potencjał do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy biomasa. Inwestowanie w te technologie nie tylko pozwoliłoby nam zmniejszyć naszą zależność od spalania węgla, ale także stworzyć nowe miejsca pracy i rozwijać innowacyjne gałęzie przemysłu.

Warto również wspomnieć, że opieranie się na lokalnie dostępnych zasobach umożliwi stworzenie niezależnych od wpływów innych krajów i bezpiecznych systemów energetycznych. Ostatnie wydarzenia na świecie (wojny, pandemia) pokazały, jak bardzo sytuacja gospodarcza i polityczna wpływa na bezpieczeństwo i stabilność energetyczną w kraju. Opierając się na zasobach odnawialnych i dostępnych lokalnie surowcach, możemy stworzyć silne i niezależne energetycznie państwo.

Wyzwania transformacji

Oczywiście, proces transformacji energetycznej nie będzie łatwy ani tani. Wymagać będzie on znacznych nakładów finansowych, zarówno ze strony państwa, jak i prywatnych inwestorów. Ponadto, konieczne będzie przeprowadzenie reform legislacyjnych, które ułatwią rozwój infrastruktury opartej na odnawialnych źródeł energii. A jak wiadomo, takie kwestie zajmują dużo czasu, którego niestety mamy coraz mniej. Dlatego należy podejmować stanowcze decyzje i konkretne kroki, które pozwolą na popchnięcie transformacji energetycznej do przodu.

W Polsce opieramy się głównie na spalaniu węgla. Oczywiście powszechnie wiadomo jest, że nie jest to forma, która dobrze wpływa na środowisko naturalne, a także na zdrowie i jakość życia ludzi. Jednakże wszelkie zmiany muszą brać pod uwagę realia i być wprowadzone z uwagą i rozsądkiem. W końcu większość obywateli nie stać na to, aby z dnia na dzień przeznaczyć pieniądze na likwidację pieców węglowych.

Dlaczego nie możemy uciekać przed transformacją?

Polska nie może sobie pozwolić na dalsze zwlekanie z transformacją energetyczną. W obliczu zmian ekonomicznych, politycznych, klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na energię konieczne jest podjęcie działań tu i teraz.

Ponadto, transformacja ta może przynieść wiele korzyści, takich jak zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości powietrza czy stymulowanie rozwoju nowych technologii oraz pojawienie się wielu nowych miejsc pracy..

Trzeba działać!

Transformacja energetyczna jest nieunikniona i niezbędna. Mimo że wiąże się z wieloma wyzwaniami, nie możemy przed nią uciekać. Wręcz przeciwnie, powinniśmy podjąć wysiłki mające na celu promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Dzięki temu nie tylko zmniejszymy naszą zależność od tradycyjnych, szkodliwych dla środowiska źródeł energii, ale także przyczynimy się do poprawy jakości życia obywateli i bezpieczeństwa energetycznego.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top