Tradycyjne a odnawialne źródła energii.

20 listopada 2023
4 min czytania
Tradycyjne a odnawialne źródła energii.

Pozyskiwanie i przetwarzanie energii to kluczowe elementy rozwoju i życia we współczesnym świecie. Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, przez długi czas były głównym dostawcą energii na całym świecie. Jednak w miarę jak nasza wiedza na temat zmian klimatycznych i problemów związanych z paliwami kopalnymi rośnie, to zwracamy wzrok w stronę energii odnawialnej. W niniejszym artykule porównamy energię odnawialną z tradycyjnymi źródłami energii, aby zrozumieć, dlaczego odnawialne źródła energii muszą być naszą przyszłością. I to nie tylko w perspektywie całego kraju, ale również powiatu świdnickiego. 

Wpływ na środowisko

Tradycyjne źródła energii, takie jak spalanie węgla czy ropy naftowej, generują duże ilości dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń atmosferycznych. To przyczynia się do efektu cieplarnianego, zmian klimatycznych i degradacji jakości powietrza. A to bezpośrednio przekłada się na zdrowie i jakość życia ludzi. Energia odnawialna, w tym energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna, jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska, ponieważ nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń atmosferycznych. Dzięki temu stanowi ważne narzędzie w walce z negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu, które zagrażają naszej stabilności i bezpieczeństwu. 

A mamy o co walczyć! W regionie świdnickim mamy aż trzy piękne parki krajobrazowe! Chcemy sprawić aby ich piękno cieszyło również przyszłe pokolenia. 

 

Jak długo można korzystać?

Jedną z głównych różnic między tradycyjnymi źródłami energii a odnawialnymi jest ich dostępność. Paliwa kopalne, takie jak węgiel i ropa naftowa, są nieodnawialne i wyczerpują się w miarę ich wydobycia. Z drugiej strony źródła odnawialne, takie jak słońce, wiatr i woda, są trwałe i nie ulegają wyczerpaniu. Dlatego energia odnawialna jest bardziej zrównoważona i długotrwała, a tym samym zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości. Złoża ropy czy węgla w końcu się wyczerpią, a ich pozostałości będą w miejscach, które są dla nas niedostępne, albo nie powinniśmy podejmować ryzyka ich wydobycia. 

Niezależność energetyczna

Korzystając z odnawialnych źródeł energii, państwa i regiony mogą osiągnąć większą niezależność energetyczną. Niezależność ta polega na zmniejszeniu importu surowców energetycznych, co przekłada się na stabilność cen energii i bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie zielone źródła energii są niezależne od zawirowań politycznych i gospodarczych innych państw, a ostatnie wydarzenia dobitnie pokazały, że ma to ogromny wpływ na stabilność energetyczną w kraju. Budowanie systemu opartego na lokalnych zasobach to doskonała tarcza, która będzie chronić region świdnicki przed takimi zawirowaniami. 

Wpływ na zdrowie

Tradycyjne źródła energii mają negatywny wpływ na środowisko, a tym samym na zdrowie i życie ludzi. Odpady pochodzące z elektrowni węglowych i spalarni ropy naftowej mogą prowadzić do chorób układu oddechowego i innych problemów zdrowotnych. Jeszcze tak naprawdę nie znamy skali wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia ludzi. Dlatego energia odnawialna jest bezpieczniejszą opcją, gdyż ma mniejszy wpływ na zdrowie publiczne.

Koszty produkcji

Koszty produkcji i instalacji energii odnawialnej stopniowo spadają w miarę rozwoju technologii. Długoterminowe korzyści ekologiczne oraz brak kosztów związanych z zaopatrzeniem w surowce energetyczne przekładają się na niższe koszty końcowe dla konsumentów. Dlatego zwykli mieszkańcy powiatu świdnickiego nie powinni obawiać się zmian, które zachodzą, gdyż są one korzystne także dla nich. 

Zatrudnienie i rozwój gospodarczy

Przemysł odnawialnych źródeł energii tworzy wiele miejsc pracy i wspiera rozwój lokalnych gospodarek, gdyż opiera się on na lokalnych zasobach. Nowoczesne technologie i niezależność energetyczna regionu z pewnością przyciągnie nowe biznesy, co pobudzi rozwój gospodarczy. Takie działania wpłyną na zwiększenie zatrudnienia i lepszy poziom życia zarówno w miastach, jak i na wsi. 

Zielona energia to lepsza przyszłość

W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii ta odnawialna ma przewagę zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i długoterminowej dostępności. W miarę jak technologia się rozwija, a koszty produkcji spadają, energia odnawialna staje się coraz bardziej konkurencyjna i dostępna niemal dla każdego. Stawiając na zieloną energię, wspieramy walkę ze zmianami klimatycznymi, poprawiamy jakość powietrza i wody, tworzymy nowe miejsca pracy i rozwijamy nasze społeczeństwa w sposób bardziej przyjazny dla przyszłych pokoleń.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top