„Przemysł energochłonny – OZE” – walka ze smogiem

12 grudnia 2023
2 min czytania
„Przemysł energochłonny – OZE” – walka ze smogiem

W obliczu globalnych wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi i konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nasz kraj, podobnie jak wiele innych, stoi przed zadaniem zrównoważonej transformacji swojego przemysłu. Jednym z kluczowych aspektów tej rewolucji energetycznej jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej.

Do tego zadania, wsparcie finansowe staje się fundamentalnym narzędziem, umożliwiającym przedsiębiorstwom dostosowanie się do nowoczesnych standardów. Polski przemysł, silnie związany z tradycyjnymi źródłami energii, stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest proces transformacji, mającej na celu osiągnięcie większej efektywności energetycznej i redukcji emisji.

,,Przemysł energochłonny – OZE”

Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu poprzez zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki z umorzeniem do 30%

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2022

Wnioski należy składać w terminie od 23.10.2023 r. – 20.12.2024 r.

Jakie warunki należy spełnić?

Otrzymanie dofinansowania jest możliwe na inwestycje, które spełnią szereg warunków. Należy pamiętać, że trzeba spełnić poniższe warunki:

  1. Inwestycje muszą dotyczyć budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.
  2. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.
  3. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.
  4. W ramach inwestycji dopuszcza się zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 48 miesięcy przed montażem.
Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top