Magazynowanie energii

18 listopada 2023
3 min czytania
Magazynowanie energii

Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w dostarczaniu energii na całym świecie. Jednak jednym z głównych wyzwań związanych z tymi źródłami jest ich nieprzewidywalność. Słońce nie świeci przez całą dobę, a wiatr nie zawsze wieje. Dlatego, aby w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii i zapewnić stabilność dostaw, konieczne jest magazynowanie. 

 

Niezawodny system

Ponieważ tylko magazynowanie energii może zapewnić ciągłość dostaw. Odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne i farmy wiatrowe, są uzależnione od warunków atmosferycznych. Dzięki magazynowaniu energii można gromadzić nadmiar energii w okresach obfitości (np. słoneczne dni lub silny wiatr) i wykorzystywać ją w okresach niedoboru. To pozwala na stworzenie niezawodnego i bezpiecznego systemu.

 

Mniejsze zużycie tradycyjnych źródeł energii

Magazynowanie energii umożliwia zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co z kolei prowadzi do ograniczenia potrzeby korzystania z tradycyjnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny. W rezultacie magazynowanie energii przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

Niezależność energetyczna

Nowoczesne systemy magazynowania energii pozwalają na większą niezależność energetyczną regionu. Odpowiednio zaprojektowane magazyny mogą być stosowane w sytuacjach kryzysowych, jak i w odległych obszarach, co zapewnia dostęp do energii, nawet gdy tradycyjne źródła są niedostępne.

 

Efektywność w działaniu

Korzystanie z nowoczesnych systemów magazynowania energii pomaga w zoptymalizowaniu produkcji i zracjonalizowaniu zużycia. Oznacza to, że energię można gromadzić w okresach, gdy jest dostępna w nadmiarze lub gdy jej koszty są niższe, a następnie wykorzystać ją w okresach szczytowego zapotrzebowania. Ostatecznie takie działania mogą pomóc obniżyć koszty.

Technologie magazynowania energii

 

Odnawialne źródła energii to dziedzina, która wciąż się rozwija, a technologie jej towarzyszące są udoskonalane. 

  • Magazyny energii sprężonego powietrza (CAES). Najprościej rzecz ujmując, polega to na tym, że energia jest wykorzystywana do kompresowania powietrza, które następnie uwalniają, aby generować energię w okresach niedoboru.
  • Magazyny energii litowo-jonowe. Powszechnie stosowane, gdyż znajdziemy je i w samochodach, ale również w laptopie. Są lekkie i cechują się wysoką gęstością energii. Stosowane są również do magazynowania energii dla dużych elektrowni. 
  • Elektrownie szczytowo-pompowe. Opierają one swoje działanie na przemianie energii elektrycznej w grawitacyjną poprzez pompowanie wody do górnego zbiornika. Energię uzyskuje się poprzez przepływ wody w odwrotnym kierunku.

 

Nie tylko dla dużych podmiotów

Magazynowanie energii to nie jest rozwiązanie tylko dla podmiotów publicznych czy dużych przedsiębiorców. Wiele prywatnych osób i małych firm korzysta obecnie z instalacji fotowoltaicznych. Magazyny energii pozwolą na przechowywanie nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej i wykorzystanie jej podczas niedoborów lub w momencie większego zapotrzebowania. 

Wykorzystywanie magazynów energii pozwala na bardziej zrównoważone i wydajne wykorzystywanie energii elektrycznej. Zarówno w skali całego regionu, jak i mniejszych obszarów (osiedle, dom wolnostojący czy siedziba firmy). 

 

Podstawa bezpieczeństwa energetycznego

Magazynowanie energii  przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest kluczowym elementem sprawnego systemu. Dzięki temu możemy zapewnić ciągłość dostaw energii, ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, zwiększyć niezależność energetyczną oraz zoptymalizować produkcję i zużycie energii. Inwestowanie w innowacyjne rozwiązania z zakresu magazynowania energii stanowią klucz do przyspieszenia transformacji energetycznej i tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

 

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna
Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju
05 lutego 2024
2 min czytania
„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”
W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowa
12 grudnia 2023
3 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę
12 grudnia 2023
2 min czytania
Energia dla Wsi - wprowadzamy OZE na obszary wiejskie
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście,
12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus - dofinansowanie dla przedsiębiorstw
W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszu
12 grudnia 2023
3 min czytania
Scroll to Top