Korzyści ekologiczne związane z energią odnawialną

22 listopada 2023
3 min czytania
Korzyści ekologiczne związane z energią odnawialną

W obliczu coraz bardziej palącego problemu zmian klimatycznych i wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych energia odnawialna staje się niezbędną alternatywą. W dłuższej perspektywie niesie ona ze sobą wiele korzyści ekonomicznych, gdyż jej pozyskiwanie jest znacznie tańsze. Jednakże najważniejszą kwestią jest to, iż wykorzystywanie energii odnawialnej ma ogromne znaczenie dla ekosystemu planety.

 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Jedną z kluczowych korzyści ekologicznych wynikających z wykorzystywania energetyki odnawialnej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak np. dwutlenek węgla, metan. Tradycyjne źródła energii, takie jak spalanie węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, są głównymi sprawcami emisji tych gazów. To z kolei przyczynia się do wzrostu temperatury na ziemi. Choć nie brzmi to źle, to niesie ze sobą wiele zatrważających skutków! Ocieplenie klimatu przyczynia się do zmiany wielkości opadów i cyrkulacji powietrza, wpływa na poziom mórz i oceanów oraz wpływa na to, że częściej będziemy mierzyć się z klęskami żywiołowymi. Gwałtowne zmiany pogody są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla stabilności rolnictwa, które jest przecież podstawą naszego bezpieczeństwa.

 

Ochrona powietrza i jakości życia

Unikanie spalania paliw kopalnych w celu wytwarzania energii pomaga poprawić jakość powietrza. Elektrownie węglowe i olejowe emitują szkodliwe substancje chemiczne, takie jak tlenki siarki, tlenki azotu i pyły, które powodują powstawanie smogu. Zanieczyszczone powietrze prowadzi zaś do wielu różnych chorób układu oddechowego, np. astmy, niewydolności oddechowej czy krążeniowej, nowotworów płuc czy górnych dróg oddechowych. Oczywiście to tylko niektóre z problemów zdrowotnych, jakie są wypadkową codziennego wdychania smogu. Jeszcze potrzeba wielu lat badań, aby naprawdę zrozumieć skalę wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt. Dlatego energia odnawialna jest ważna, gdyż nie emituje szkodliwych substancji, co korzystnie wpływa na środowisko i jakość powietrza. 

 

Ograniczenie erozji gleb i utraty bioróżnorodności

Wytwarzanie energii z paliw kopalnych może prowadzić do degradacji gleb i niszczenia środowiska naturalnego, co wpływa na utratę bioróżnorodności. W przypadku rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe czy panele słoneczne, zabierane jest stosunkowo niewiele przestrzeni, a ekosystemy są zazwyczaj o wiele mniejszym stopniu narażone na destrukcję.

 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Źródła energii odnawialnej są z założenia nie do wyczerpania, ponieważ korzystają z tych elementów natury, które są stałe, takie jak słońce, wiatr, woda i ciepło ziemi. Wykorzystując te źródła energii, nie wyczerpujemy zasobów naturalnych, w przeciwieństwie do węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, które są ograniczone i nieodnawialne.

 

OZE to niezbędny krok

Energia odnawialna to klucz do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety. Wybierając odnawialne źródła energii, przyczyniamy się do stworzenia czystszej, zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

 

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna
Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju
05 lutego 2024
2 min czytania
„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”
W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowa
12 grudnia 2023
3 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę
12 grudnia 2023
2 min czytania
Energia dla Wsi - wprowadzamy OZE na obszary wiejskie
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście,
12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus - dofinansowanie dla przedsiębiorstw
W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszu
12 grudnia 2023
3 min czytania
Scroll to Top