Jakie są korzyści dla społeczności lokalnej i firm uczestniczących w klastrze?

23 listopada 2023
4 min czytania
Jakie są korzyści dla społeczności lokalnej i firm uczestniczących w klastrze?

Postępujący kryzys energetyczny oraz ekologiczny sprawia, że Unia Europejska kładzie nacisk na dążenie do rozwoju technologii, które zmniejszają lub całkiem zlikwidują szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie umożliwią racjonalne zarządzanie energią elektryczną. I jest to zadanie, przed którym stoi każdy kraj członkowski. Polska również.  

Bezpieczeństwo energetyczne

Ostatnie wydarzenia pokazały, że polityczna sytuacja na świecie bardzo mocno wpływa na pogłębianie się kryzysu energetycznego. Dlatego budowanie niezależnego, rozproszonego i opartego na lokalnych zasobach, systemu energetycznego jest jedyną drogą do zagwarantowania społeczności niezależności i bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców regionu świdnickiego, jak i lokalnych przedsiębiorców. 

Naszym celem jest dążenie do zbudowania i wdrożenia lokalnego systemu energetyki, który będzie zabezpieczał energetycznie region świdnicki. Łatwiejszy dostęp do wysokojakościowej energii pozytywnie wpłynie na rozwój lokalnego rynku gospodarczego oraz będzie dobrym krokiem w stronę ochrony środowiska. 

Działania Klastra 

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna zrzesza u siebie podmioty prywatne i publiczne z powiatu świdnickiego, których celem jest unowocześnienie systemu energetycznego.. Oznacza to, że członkowie klastra mają realny wpływ na kształtowanie się warunków lokalnego rynku energii, w tym na stabilność dostaw. Chcemy, aby w przyszłości nasz region miał niezależność energetyczną opartą w głównej mierze na tzw. zielonej energii. Umieszczenie np. paneli fotowoltaicznych w publicznych miejscach może nie tylko zmniejszyć koszty energii, które są znaczącym obciążeniem dla budżetu, ale również zapewnić jej stały dostęp bez względu na zawirowania geopolityczne w kraju i na świecie. 

Nasi członkowie mają dostęp do wymiany informacji oraz doświadczeń, które mają służyć rozwijaniu kontaktów biznesowych oraz naukowych. Promujemy nawiązywanie sieci współpracy lokalnej oraz również z podmiotami w kraju i za granicą, których cele i zakres działań są zbieżne z naszymi celami. Takie współprace pozwalają na szybsze i skuteczniejsze budowanie systemu energetycznego w regionie świdnickim, gdyż możemy oprzeć się na doświadczeniach innych podmiotów. 

Rozwój regionu

Poznawanie nowych technologii, wspieranie badań naukowych oraz czerpanie doświadczeń z innych regionów pozwolą na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w regionie świdnickim. Jako członkowie klastra wkładamy własne zasoby, które mogą pomóc w realizacji celów, ale również określamy zapotrzebowanie na energię o specyficznym profilu. Współpraca różnych podmiotów umożliwi stworzenie rozproszonego i zróżnicowanego systemu energetycznego, który pokryje zapotrzebowanie lokalnej autokonsumpcji. 

Wprowadzenie odpowiednich technologii wytwarzania i magazynowania energii będzie wymagało współpracy wielu podmiotów, ale ostatecznie zapewni to bezpieczeństwo i niezależność regionu świdnickiego, co w perspektywie postępującego kryzysu jest niemal koniecznością. Wszystkie te działania zdecydowanie przyczynią się do podniesienia prestiżu powiatu, a to z kolei przyciągnie nowych inwestorów i rozwinie lokalną gospodarkę. 

Korzyści dla mieszkańców i środowiska

Nowe inwestycje i rozwój gospodarczy zasadniczo przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców miast i wsi z powiatu świdnickiego.. Takie inwestycje mogą nie tylko stworzyć nowe miejsca pracy, ale również zapewnią stałe i bezpieczne źródło energii dla obywateli oraz firm. 

Niezahamowane korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii doprowadziło do postępujących zmian klimatu. Wpłynęło to między innymi na podwyższenie średniej rocznej temperatury, co powoduje, że występują gwałtowne kataklizmy i anomalie pogodowe, które powodują zniszczenia, a tym samym generują ogromne koszty. Zmiana źródeł energii na neutralne środowiskowo to jedyna droga, która pozwoli na uniknięcie powtarzających się i częstych katastrof naturalnych, poprzez zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych.

W świetle nowych regulacji unijnych i konieczności zmian w kwestii tego czym ogrzewane są domy i mieszkania, dążenie do budowy niezależnego, “zielonego” rynku energii jest jedynym sposobem do budowania stabilnej przyszłości. 

Takie działania w konsekwencji zapewnią bezpieczne miejsce do życia, bez konieczności rezygnacji z wygód, które przyniosła nowoczesna technologia.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna
Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju
05 lutego 2024
2 min czytania
„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”
W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowa
12 grudnia 2023
3 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę
12 grudnia 2023
2 min czytania
Energia dla Wsi - wprowadzamy OZE na obszary wiejskie
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście,
12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus - dofinansowanie dla przedsiębiorstw
W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszu
12 grudnia 2023
3 min czytania
Scroll to Top