Jakie są korzyści dla społeczności lokalnej i firm uczestniczących w klastrze?

23 listopada 2023
4 min czytania
Jakie są korzyści dla społeczności lokalnej i firm uczestniczących w klastrze?

Postępujący kryzys energetyczny oraz ekologiczny sprawia, że Unia Europejska kładzie nacisk na dążenie do rozwoju technologii, które zmniejszają lub całkiem zlikwidują szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie umożliwią racjonalne zarządzanie energią elektryczną. I jest to zadanie, przed którym stoi każdy kraj członkowski. Polska również.  

Bezpieczeństwo energetyczne

Ostatnie wydarzenia pokazały, że polityczna sytuacja na świecie bardzo mocno wpływa na pogłębianie się kryzysu energetycznego. Dlatego budowanie niezależnego, rozproszonego i opartego na lokalnych zasobach, systemu energetycznego jest jedyną drogą do zagwarantowania społeczności niezależności i bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców regionu świdnickiego, jak i lokalnych przedsiębiorców. 

Naszym celem jest dążenie do zbudowania i wdrożenia lokalnego systemu energetyki, który będzie zabezpieczał energetycznie region świdnicki. Łatwiejszy dostęp do wysokojakościowej energii pozytywnie wpłynie na rozwój lokalnego rynku gospodarczego oraz będzie dobrym krokiem w stronę ochrony środowiska. 

Działania Klastra 

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna zrzesza u siebie podmioty prywatne i publiczne z powiatu świdnickiego, których celem jest unowocześnienie systemu energetycznego.. Oznacza to, że członkowie klastra mają realny wpływ na kształtowanie się warunków lokalnego rynku energii, w tym na stabilność dostaw. Chcemy, aby w przyszłości nasz region miał niezależność energetyczną opartą w głównej mierze na tzw. zielonej energii. Umieszczenie np. paneli fotowoltaicznych w publicznych miejscach może nie tylko zmniejszyć koszty energii, które są znaczącym obciążeniem dla budżetu, ale również zapewnić jej stały dostęp bez względu na zawirowania geopolityczne w kraju i na świecie. 

Nasi członkowie mają dostęp do wymiany informacji oraz doświadczeń, które mają służyć rozwijaniu kontaktów biznesowych oraz naukowych. Promujemy nawiązywanie sieci współpracy lokalnej oraz również z podmiotami w kraju i za granicą, których cele i zakres działań są zbieżne z naszymi celami. Takie współprace pozwalają na szybsze i skuteczniejsze budowanie systemu energetycznego w regionie świdnickim, gdyż możemy oprzeć się na doświadczeniach innych podmiotów. 

Rozwój regionu

Poznawanie nowych technologii, wspieranie badań naukowych oraz czerpanie doświadczeń z innych regionów pozwolą na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w regionie świdnickim. Jako członkowie klastra wkładamy własne zasoby, które mogą pomóc w realizacji celów, ale również określamy zapotrzebowanie na energię o specyficznym profilu. Współpraca różnych podmiotów umożliwi stworzenie rozproszonego i zróżnicowanego systemu energetycznego, który pokryje zapotrzebowanie lokalnej autokonsumpcji. 

Wprowadzenie odpowiednich technologii wytwarzania i magazynowania energii będzie wymagało współpracy wielu podmiotów, ale ostatecznie zapewni to bezpieczeństwo i niezależność regionu świdnickiego, co w perspektywie postępującego kryzysu jest niemal koniecznością. Wszystkie te działania zdecydowanie przyczynią się do podniesienia prestiżu powiatu, a to z kolei przyciągnie nowych inwestorów i rozwinie lokalną gospodarkę. 

Korzyści dla mieszkańców i środowiska

Nowe inwestycje i rozwój gospodarczy zasadniczo przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców miast i wsi z powiatu świdnickiego.. Takie inwestycje mogą nie tylko stworzyć nowe miejsca pracy, ale również zapewnią stałe i bezpieczne źródło energii dla obywateli oraz firm. 

Niezahamowane korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii doprowadziło do postępujących zmian klimatu. Wpłynęło to między innymi na podwyższenie średniej rocznej temperatury, co powoduje, że występują gwałtowne kataklizmy i anomalie pogodowe, które powodują zniszczenia, a tym samym generują ogromne koszty. Zmiana źródeł energii na neutralne środowiskowo to jedyna droga, która pozwoli na uniknięcie powtarzających się i częstych katastrof naturalnych, poprzez zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych.

W świetle nowych regulacji unijnych i konieczności zmian w kwestii tego czym ogrzewane są domy i mieszkania, dążenie do budowy niezależnego, “zielonego” rynku energii jest jedynym sposobem do budowania stabilnej przyszłości. 

Takie działania w konsekwencji zapewnią bezpieczne miejsce do życia, bez konieczności rezygnacji z wygód, które przyniosła nowoczesna technologia.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top