Innowacje dla środowiska – program unijny

12 grudnia 2023
3 min czytania
Innowacje dla środowiska – program unijny

Obecnie kwestie związane z ochroną środowiska i poszukiwanie zrównoważonych źródeł energii stają się priorytetem na światowej scenie. Unia Europejska, będąca pionierem w dziedzinie działań na rzecz ochrony środowiska, odgrywa kluczową rolę w promowaniu innowacyjnych rozwiązań energetycznych, z których jednym z najważniejszych obszarów jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Ponieważ działania te nie tylko przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ale również stanowią kluczowy element walki ze zmianami klimatycznymi.

Obecnie można powiedzieć, że jesteśmy na samym początku transformacji energetycznej, To właśnie teraz pojawiają się największe możliwości związane z uzyskaniem dofinansowania na wprowadzenie rozwiązań związanych z OZE. Powstało wiele programów unijnych, które mają za zadanie promować i wspierać proces budowania i transformacji rynku energetycznego w państwach członkowskich.

,,Innowacje dla środowiska”

Celem tego programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki

Wnioski należy składać w terminie do 31.12.2023 r.

Ważne zasady:

  1. złożenie fiszki projektowej przed rozpoczęciem inwestycji
  2. zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak np.: przygotowanie koncepcji technicznych i studium wykonalności, czy uzyskanie zezwoleń, nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji

Jakie możliwości?

Kluczową informacją dla wszystkich zainteresowanych są formy i zasady związane z dofinansowaniem. W programie ,,Innowacje dla środowiska” można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki.

Szczegóły dotyczące pożyczki:

a) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł,
b) oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % w skali roku,
c) okres finansowania pożyczką- 15 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki
d) kwota pożyczki:
od 1 mln zł do 100 mln zł – mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
od 2 mln zł do 300 mln zł – duże przedsiębiorstwo

Formy dofinansowania:

PREMIA INNOWACYJNA
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł; pomniejsza kwotę kapitału wypłaconej pożyczki.
CZĘŚCIOWE UMORZENIE POŻYCZKI
Po okresie trwałości za osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu – do 25 % wypłaconej kwoty pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną.

Jakie inwestycje zaliczają się do dofinansowania?

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje, które polegają na:

  1. Zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów
  2. Wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu.​
Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top