Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna

05 lutego 2024
2 min czytania
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna

Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju.

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna stanowi porozumienie lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Świdnickiego, skupionych na wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W ramach partnerstwa klaster stawia sobie za cel intensyfikację działań w obszarze ochrony środowiska, energii i gospodarki. Budowę silnego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz odpowiedzialne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym.

Jesteśmy zadowoleni z nawiązania nowego partnerstwa. To istotny krok w naszym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i współpracy w obszarze środowiska, energii i gospodarki. Porozumienie otwiera przed nami szereg perspektywicznych inicjatyw, sprzyjających obustronnej współpracy na długą metę – tłumaczy Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, członek Zarządu FRW.

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w klastrze Świdnicka Energia Odnawialna. Wspólne wysiłki przedsiębiorców, samorządu i instytucji mogą przyczynić się do stworzenia innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na rozwój regionu, jego ekologię oraz gospodarkę – dodaje Paweł Łapacz, dyrektor zarządzający klastra i prezes Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej.

Deklaracja zakłada szereg możliwości długoterminowej i korzystnej dla obu stron współpracy, obejmującej wspólne inwestycje, wymianę know-how oraz inicjowanie projektów mających na celu rozwój zrównoważonych technologii energetycznych.

 

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top