Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna

05 lutego 2024
2 min czytania
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna

Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju.

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna stanowi porozumienie lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Świdnickiego, skupionych na wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W ramach partnerstwa klaster stawia sobie za cel intensyfikację działań w obszarze ochrony środowiska, energii i gospodarki. Budowę silnego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz odpowiedzialne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym.

Jesteśmy zadowoleni z nawiązania nowego partnerstwa. To istotny krok w naszym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i współpracy w obszarze środowiska, energii i gospodarki. Porozumienie otwiera przed nami szereg perspektywicznych inicjatyw, sprzyjających obustronnej współpracy na długą metę – tłumaczy Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, członek Zarządu FRW.

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w klastrze Świdnicka Energia Odnawialna. Wspólne wysiłki przedsiębiorców, samorządu i instytucji mogą przyczynić się do stworzenia innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na rozwój regionu, jego ekologię oraz gospodarkę – dodaje Paweł Łapacz, dyrektor zarządzający klastra i prezes Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej.

Deklaracja zakłada szereg możliwości długoterminowej i korzystnej dla obu stron współpracy, obejmującej wspólne inwestycje, wymianę know-how oraz inicjowanie projektów mających na celu rozwój zrównoważonych technologii energetycznych.

 

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna
Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju
05 lutego 2024
2 min czytania
„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”
W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowa
12 grudnia 2023
3 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę
12 grudnia 2023
2 min czytania
Energia dla Wsi - wprowadzamy OZE na obszary wiejskie
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście,
12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus - dofinansowanie dla przedsiębiorstw
W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszu
12 grudnia 2023
3 min czytania
Scroll to Top