Energia Plus – dofinansowanie dla przedsiębiorstw

12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus – dofinansowanie dla przedsiębiorstw

W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych proekologicznych rozwiązań.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szeroko pojęty przemysł odpowiada za największe zanieczyszczenie środowiska. Dlatego należy wymagać zmiany i zachęcać do poszukiwania dróg, które jednocześnie zapewnią dalszy rozwój gospodarczy, ale nie będą wiązały się z degradacją lokalnego ekosystemu.

W odpowiedzi na te wyzwania, przedsiębiorstwa mają okazję skorzystać z różnorodnych programów dofinansowania, które wspierają inwestycje mające na celu wprowadzanie lepszych rozwiązań. Zarówno polegających na wymianie lub modernizacji starych instalacji, jak i budowanie nowych opartych na odnawialnych źródłach energii.

,,Energia Plus”

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki z umorzeniem do 10%

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Oczywiście każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie chce dokonać inwestycji, która zmniejszy negatywny wpływ tej działalności na środowisko naturalne.

Do dofinansowania zaliczają się przede wszystkim inwestycje polegające na:

  • Budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych,
  • Przedsięwzięciach prowadzących do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania,
  • Przedsięwzięciach służących poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw),
  • Przedsięwzięciach dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych.

Na jakich zasadach można uzyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w formie pożyczki:
a) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 500 mln zł,
b) oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,

Aby uzyskać dofinansowanie wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top