Energia dla Wsi – wprowadzamy OZE na obszary wiejskie

12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia dla Wsi – wprowadzamy OZE na obszary wiejskie

W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście, program „Energia dla Wsi” to inicjatywa, mająca na celu przyspieszenie transformacji energetycznej na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Poprzez strategiczne dofinansowanie, program ten ukierunkowany jest na rozwój i implementację różnorodnych projektów, obejmujących instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, elektrownie wodne, instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego oraz magazynowanie energii.

„Energia dla wsi”

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich poprzez inwestycję w :

 • instalacji fotowoltaicznych,
 • instalacji wiatrowych,
 • elektrowni wodnych,
 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji.

Beneficjenci

 1. Spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą;
 2. Powstająca spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 poz. 2073, z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków,
 3. Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi: gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Jakie są warunki i formy dofinansowania?

Formy dofinansowania:

 • Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa, powyżej 10 kW do 10 MW – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • Biogazownie i elektrownie wodne powyżej 10 kW do 10 MW – dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych
 • Dofinansowanie magazynów energii, procentowy udział w kosztach kwalifikowanych magazynu energii dotacja do 20%

Dofinansowanie w formie pożyczki
a) kwota pożyczki do 25 mln zł,
b) oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
c) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Pozostałe zasady finansowania :

a) dofinansowanie w formie dotacji do 20 mln zł
b) inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ważne!

W I naborze wnioski należy składać do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top