Energetyka wiatrowa – czym jest?

25 listopada 2023
3 min czytania
Energetyka wiatrowa – czym jest?

Energia wiatrowa to jedno z najstarszych źródeł odnawialnych, które było wykorzystywane przez człowieka. Obecnie jest ona ważnym elementem strategii walki ze zmianami klimatycznymi i globalnym ociepleniem. Jak dokładnie działa energetyka wiatrowa i jaki ma wpływ na współczesny świat? Wyjaśnimy to w poniższym artykule.

Siła wiatru

Podstawowa zasada działania energetyki wiatrowej jest stosunkowo prosta. Wiatr napędza ogromne turbiny wiatrowe, które są umieszczone na specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach. Składają się one z kilku kluczowych elementów:

Wirnik.
Do niego przymocowane są trzy (rzadziej dwie) łopaty, które obracają się pod wpływem wiatru.
Generator.
Obrót łopatek w wyniku działania wiatru napędza generator elektryczny, który przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną.

Wieża. 

To konstrukcja, na której zamontowane są pozostałe elementy. Najczęściej ma od 30 do 100 metrów. Wysokość uzależniona jest od warunków lokalnych. Wiatr powoduje obrót łopatek, który przekazywany jest do generatora wytwarzającego prąd elektryczny. Prąd ten jest następnie przesyłany przez sieć elektroenergetyczną i dostarczany do odbiorców, takich jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, czy nawet całe miasta.

Energetyka wiatrowa a ekologia

Ten sposób pozyskiwania energii ma dużo niższy wpływ na lokalny ekosystem niż tradycyjne źródła energii. Energetyka wiatrowa jest jednym z najczystszych źródeł energii, ponieważ nie emituje gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń atmosferycznych, co przyczynia się do ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych.

Wiatr jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że nie wyczerpią się jego zasoby. Jednocześnie nie trzeba go wydobywać ani transportować, co dodatkowo zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Czy dla każdego?

Po zainstalowaniu turbiny wiatrowej, koszty eksploatacji i konserwacji są najniższe w porównaniu z innymi źródłami energii. Dlatego większość lokalnych rynków mogłaby zainwestować w taki system energetyczny. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż teren musi mieć predyspozycje do tego, aby korzystać z energii wiatrowej.

Jednocześnie możliwość  produkcji energii na poziomie lokalnym przy pomocy turbin wiatrowych przyczynia się do niezależności energetycznej regionów. Takie rozwiązanie podnosi z kolei bezpieczeństwo, gdyż uniezależnienia dostawy prądu od centralnych systemów.

Nasze badania pokazują, że powiat świdnicki jest doskonałym miejscem do budowania systemów opartych na energii wiatrowej. To sprawia, że mieszkańcy regionu oraz lokalne firmy mogłyby korzystać z bezpiecznej, ekologicznej i taniej energii elektrycznej.

Wyzwania i przyszłość

Mimo licznych korzyści energetyka wiatrowa nie jest pozbawiona wad i niesie ze sobą pewne trudności. Dla efektywnego wykorzystania wiatru potrzebne są odpowiednie warunki geograficzne i klimatyczne. Ponadto, konieczne są inwestycje w infrastrukturę i technologie magazynowania energii, gdyż energetyka wiatrowa jest dość niestabilna i uzależniona od pogody.

Mimo wszystko energetyka wiatrowa stanowi ważny element przyszłego i bezpiecznego systemu energetycznego. Przyczynia się ona do ochrony środowiska, jak i zwiększenia niezależności energetycznej. Dalszy rozwój tej technologii, wraz z postępem w dziedzinach magazynowania energii i technologii sieciowych, przyczyni się do jeszcze większego wykorzystania wiatru jako źródła czystej i odnawialnej energii elektrycznej.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna
Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju
05 lutego 2024
2 min czytania
„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”
W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowa
12 grudnia 2023
3 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę
12 grudnia 2023
2 min czytania
Energia dla Wsi - wprowadzamy OZE na obszary wiejskie
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście,
12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus - dofinansowanie dla przedsiębiorstw
W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszu
12 grudnia 2023
3 min czytania
Scroll to Top