Korzyści

dofinansowanie

Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości

Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich w dążeniu do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Jednym z kluczowych elementów tej strategii są spółdzielnie energetyczne, które stają się coraz ważniejszym podmiotem w krajobrazie […]

Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości Read More »

Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom

W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacyjne podejście do zarządzania energią, które może działać jak tarcza ochronna, chroniąc lokalne społeczności przed skutkami rosnących kosztów energii. Co to jest lokalny rynek energii? Lokalny rynek

Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom Read More »

Dlaczego niezależne systemy energetyczne są ważne?

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie dwie sytuacje – po pierwsze kończy się trzeci rok mojej pracy przy tworzeniu Klastra Świdnicka Energia Odnawialna i lata te dały mi olbrzymi bagaż doświadczeń i wniosków. Druga sytuacja to bardzo długa, wieczorna dyskusja z prof. Piotrem Szymańskim na temat transformacji energetycznej. Padło podczas niej bardzo ważne stwierdzenie –

Dlaczego niezależne systemy energetyczne są ważne? Read More »

Jakie są korzyści dla społeczności lokalnej i firm uczestniczących w klastrze?

Postępujący kryzys energetyczny oraz ekologiczny sprawia, że Unia Europejska kładzie nacisk na dążenie do rozwoju technologii, które zmniejszają lub całkiem zlikwidują szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie umożliwią racjonalne zarządzanie energią elektryczną. I jest to zadanie, przed którym stoi każdy kraj członkowski. Polska również.   Bezpieczeństwo energetyczne Ostatnie wydarzenia pokazały, że polityczna sytuacja na świecie

Jakie są korzyści dla społeczności lokalnej i firm uczestniczących w klastrze? Read More »

Korzyści ekologiczne związane z energią odnawialną

W obliczu coraz bardziej palącego problemu zmian klimatycznych i wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych energia odnawialna staje się niezbędną alternatywą. W dłuższej perspektywie niesie ona ze sobą wiele korzyści ekonomicznych, gdyż jej pozyskiwanie jest znacznie tańsze. Jednakże najważniejszą kwestią jest to, iż wykorzystywanie energii odnawialnej ma ogromne znaczenie dla ekosystemu planety.   Redukcja emisji gazów

Korzyści ekologiczne związane z energią odnawialną Read More »

Tradycyjne a odnawialne źródła energii.

Pozyskiwanie i przetwarzanie energii to kluczowe elementy rozwoju i życia we współczesnym świecie. Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, przez długi czas były głównym dostawcą energii na całym świecie. Jednak w miarę jak nasza wiedza na temat zmian klimatycznych i problemów związanych z paliwami kopalnymi rośnie, to zwracamy wzrok w

Tradycyjne a odnawialne źródła energii. Read More »

Scroll to Top