Biomasa – nowe i stare źródło energii.

25 listopada 2023
3 min czytania
Biomasa – nowe i stare źródło energii.

Biomasa to termin odnoszący się do organicznych materiałów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji (rozkładowi). Biomasa stanowi jedno z najstarszych źródeł energii wykorzystywanych przez ludzkość, a obecnie odgrywa kluczową rolę w rozwoju zrównoważonych i ekologicznych technologii energetycznych. W poniższym artykule omówimy, czym dokładnie jest biomasa i jakie są jej zastosowania w dzisiejszym świecie.

 

Rodzaje biomasy

Występuje ona zarówno w postaci materiałów stałych, ciekłych, jak i gazowych. Pierwsza z nich to najczęściej brykiet czy pellet. W przeważającej części powstają one z trocin i wiórów, ale również ze słomy. Powszechnie stosowane są do ogrzewania domów, a służą do tego specjalne kotły. 

Forma ciekła to najczęściej tzw. biopaliwo. Powstaje ono z roślin oleistych oraz tych, które mają wysoką zawartość cukru. Produkty uzyskiwane z ich przetwarzania służą do produkcji materiałów napędowych albo dodatków do paliw. 

 

Biogaz składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Najczęściej powstają one w wyniki beztlenowej fermentacji odpadów pochodzenia organicznego, które są pozostałościami z produkcji rolnej czy oczyszczalni ścieków. Gazy te mogą ulec spaleniu lub utlenieniu, dzięki czemu wydzielają energię, którą możemy następnie wykorzystać. 

 

Korzyści i wyzwania

Biomasa pozwala na łatwe wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i budowanie niezależności energetycznej regionów. Jednakże wykorzystywanie tej formy źródeł energii musi być odpowiednio zrównoważone, aby nie doprowadzić np. do wylesienia czy niszczenia ekosystemów. 

Jednocześnie stosowanie biomasy z importu nie jest odpowiednim krokiem, gdyż w takim przypadku pożyteczność jej stosowania może nie być wystarczającą przeciwwagą dla kosztów i emisji CO2, które ten transport spowoduje. 

Niepodważalnym faktem jest, że wykorzystywanie biomasy pozwala na lepsze zagospodarowanie odpadów, które w innych okolicznościach byłyby uważane za zbędne, a nawet tworzyłyby problemy logistyczne związane z ich przechowywaniem. 

 

OZE w powiecie świdnickim

W naszym regionie mamy dwie działające biogazownie, które znajdują się w Świdnicy. Powstały one w 2011 roku i wytwarzają biogaz poprzez fermentację kiszonki z kukurydzy, a także innych roślin zielonych. W ostatnich miesiącach biogazownia przeszła modernizację, aby ograniczyć nieprzyjemny zapach, który doskwierał okolicznym mieszkańcom. Mimo tych trudności ta biogazownia to bardzo ważny element lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. 

Warto również nadmienić, że Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy planuje zakup i instalację systemu, który wykorzysta biomasę do produkowania energii. Wykorzystywana będzie do tego słoma rzepakowa lub pszeniczna, które w regionie świdnicki będą łatwo dostępne, ze względu na duże uprawy zbóż.

 

Bezpieczna przyszłość

Biomasa to organiczne materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które mogą być wykorzystane do produkcji energii, biopaliw, ale również materiałów budowlanych i wielu innych produktów. Korzystanie z biomasy w sposób zrównoważony może pomóc w walce z negatywnymi zmianami klimatycznymi oraz zmniejszy zależność od paliw kopalnych. 

 

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna
Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju
05 lutego 2024
2 min czytania
„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”
W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowa
12 grudnia 2023
3 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”
Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę
12 grudnia 2023
2 min czytania
Energia dla Wsi - wprowadzamy OZE na obszary wiejskie
W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście,
12 grudnia 2023
3 min czytania
Energia Plus - dofinansowanie dla przedsiębiorstw
W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszu
12 grudnia 2023
3 min czytania
Scroll to Top