Author name: Expert ŚEO

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna

Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju. Klaster Świdnicka Energia Odnawialna stanowi porozumienie lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Świdnickiego, skupionych na wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W ramach partnerstwa klaster stawia sobie […]

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna Read More »

„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowanie uwagi na kluczowych obszarach, które mają decydujący wpływ na całkowitą efektywność energetyczną firm. Modernizacja infrastruktury przedsiębiorstw, obejmująca termomodernizację budynków, linii technologicznych oraz instalacji odnawialnych źródeł

„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw” Read More »

„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”

Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze stają się nieodzownym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu. Skomplikowane i nowe wyzwania związane z redukcją emisji gazów

„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej” Read More »

Energia dla Wsi – wprowadzamy OZE na obszary wiejskie

W dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zależności od konwencjonalnych źródeł energii, wiejskie obszary stają się kluczowym miejscem innowacyjnych inwestycji skierowanych ku wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście, program „Energia dla Wsi” to inicjatywa, mająca na celu przyspieszenie transformacji energetycznej na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Poprzez strategiczne dofinansowanie, program ten ukierunkowany jest na rozwój

Energia dla Wsi – wprowadzamy OZE na obszary wiejskie Read More »

Energia Plus – dofinansowanie dla przedsiębiorstw

W obliczu postępującej degradacji środowiska i zmian klimatycznych poszczególne kraje podejmują wysiłek walki z negatywnymi konsekwencjami działalności człowieka. Najczęściej zwraca się uwagę na przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych proekologicznych rozwiązań. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szeroko pojęty przemysł odpowiada za największe zanieczyszczenie środowiska. Dlatego należy wymagać zmiany i zachęcać

Energia Plus – dofinansowanie dla przedsiębiorstw Read More »

Innowacje dla środowiska – program unijny

Obecnie kwestie związane z ochroną środowiska i poszukiwanie zrównoważonych źródeł energii stają się priorytetem na światowej scenie. Unia Europejska, będąca pionierem w dziedzinie działań na rzecz ochrony środowiska, odgrywa kluczową rolę w promowaniu innowacyjnych rozwiązań energetycznych, z których jednym z najważniejszych obszarów jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Ponieważ działania te nie tylko przyczyniają się

Innowacje dla środowiska – program unijny Read More »

„Przemysł energochłonny – OZE” – walka ze smogiem

W obliczu globalnych wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi i konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nasz kraj, podobnie jak wiele innych, stoi przed zadaniem zrównoważonej transformacji swojego przemysłu. Jednym z kluczowych aspektów tej rewolucji energetycznej jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej. Do tego zadania, wsparcie finansowe staje się fundamentalnym narzędziem, umożliwiającym przedsiębiorstwom

„Przemysł energochłonny – OZE” – walka ze smogiem Read More »

Dlaczego niezależne systemy energetyczne są ważne?

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie dwie sytuacje – po pierwsze kończy się trzeci rok mojej pracy przy tworzeniu Klastra Świdnicka Energia Odnawialna i lata te dały mi olbrzymi bagaż doświadczeń i wniosków. Druga sytuacja to bardzo długa, wieczorna dyskusja z prof. Piotrem Szymańskim na temat transformacji energetycznej. Padło podczas niej bardzo ważne stwierdzenie –

Dlaczego niezależne systemy energetyczne są ważne? Read More »

Energetyka wiatrowa – czym jest?

Energia wiatrowa to jedno z najstarszych źródeł odnawialnych, które było wykorzystywane przez człowieka. Obecnie jest ona ważnym elementem strategii walki ze zmianami klimatycznymi i globalnym ociepleniem. Jak dokładnie działa energetyka wiatrowa i jaki ma wpływ na współczesny świat? Wyjaśnimy to w poniższym artykule. Siła wiatru Podstawowa zasada działania energetyki wiatrowej jest stosunkowo prosta. Wiatr napędza

Energetyka wiatrowa – czym jest? Read More »

Biomasa – nowe i stare źródło energii.

Biomasa to termin odnoszący się do organicznych materiałów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji (rozkładowi). Biomasa stanowi jedno z najstarszych źródeł energii wykorzystywanych przez ludzkość, a obecnie odgrywa kluczową rolę w rozwoju zrównoważonych i ekologicznych technologii energetycznych. W poniższym artykule omówimy, czym dokładnie jest biomasa i jakie są jej zastosowania w dzisiejszym świecie.  

Biomasa – nowe i stare źródło energii. Read More »

Scroll to Top