Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię

W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i promocji odnawialnych źródeł energii, należy zwrócić uwagę na pewne wyzwania związane z rosnącą rolą korporacji w sektorze energetycznym. To na plus […]

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię Read More »

dofinansowanie

Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości

Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich w dążeniu do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Jednym z kluczowych elementów tej strategii są spółdzielnie energetyczne, które stają się coraz ważniejszym podmiotem w krajobrazie

Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości Read More »

Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom

W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacyjne podejście do zarządzania energią, które może działać jak tarcza ochronna, chroniąc lokalne społeczności przed skutkami rosnących kosztów energii. Co to jest lokalny rynek energii? Lokalny rynek

Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom Read More »

OZE

OZE nie tylko w Europie – elektrownia słoneczna w Indiach

Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE) podejmuje działania mające na celu rozwój energii opartej na OZE. Promowanie i inwestowanie w zieloną energię nie jest tylko europejskim wymysłem. Źródła energii

OZE nie tylko w Europie – elektrownia słoneczna w Indiach Read More »

Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu

Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, która była wieloletnim samorządowcem z doświadczeniem w działaniu na rzecz ochrony środowiska. Nowy zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu objął funkcję

Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu Read More »

Rola zwykłych obywateli i przedsiębiorstw w transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna nie kończy się na wprowadzeniu odpowiednich zapisów i inwestycjach z publicznych pieniędzy. W rzeczywistości równie kluczową rolę w tej rewolucji odgrywają zwykli obywatele i małe oraz średnie przedsiębiorstwa.I to w Polsce się dzieje. Szczególnie widać to podczas podróży Na dachach wielu domów zainstalowane są panele fotowoltaiczne, a na polach spotkamy małe farmy paneli

Rola zwykłych obywateli i przedsiębiorstw w transformacji energetycznej Read More »

Transformacja energetyczna w Polsce – dlaczego nie możemy i nie powinniśmy przed nią uciekać

Polska stoi obecnie w punkcie krytycznym, gdy decyzje podejmowane teraz będą miały fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości energetycznej, gospodarczej i ekologicznej. Wobec narastających wyzwań środowiskowych, politycznych i ekonomicznych nie możemy sobie pozwolić na dalsze zwlekanie z transformacją energetyczną. Wymaga ona jednak zmiany dotychczasowego modelu, opartego głównie na spalaniu węgla, na bardziej zrównoważony i przyjazny dla

Transformacja energetyczna w Polsce – dlaczego nie możemy i nie powinniśmy przed nią uciekać Read More »

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna

Współpraca obejmie wspieranie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz udzielanie pomocy technicznej przy wdrażaniu projektów ekoenergetycznych w sektorze MŚP. To krok potwierdzający pozycję FRW, jako zrównoważonego partnera rozwoju. Klaster Świdnicka Energia Odnawialna stanowi porozumienie lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Świdnickiego, skupionych na wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W ramach partnerstwa klaster stawia sobie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dołącza do klastra Świdnicka Energia Odnawialna Read More »

„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

W obliczu dynamicznych zmian na arenie globalnej, dążenie do zrównoważonego rozwoju stało się nie tylko możliwością, ideą, lecz koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do utrzymania konkurencyjności. Celem tego programu jest skoncentrowanie uwagi na kluczowych obszarach, które mają decydujący wpływ na całkowitą efektywność energetyczną firm. Modernizacja infrastruktury przedsiębiorstw, obejmująca termomodernizację budynków, linii technologicznych oraz instalacji odnawialnych źródeł

„Kredyt ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw” Read More »

„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”

Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze stają się nieodzownym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu. Skomplikowane i nowe wyzwania związane z redukcją emisji gazów

„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej” Read More »

Scroll to Top