„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”

12 grudnia 2023
2 min czytania
„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”

Efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym jest nie tylko wyzwaniem, ale również kluczowym elementem strategii mającej na celu zminimalizowanie wpływu sektora przemysłowego na zmiany klimatyczne. Dlatego też, inicjatywy wspierające poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze stają się nieodzownym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu.

Skomplikowane i nowe wyzwania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych nakładają na przedsiębiorstwa konieczność adaptacji, a jednym z kluczowych instrumentów wspierających te transformacje są fundusze z programów unijnych.

„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej
w przemyśle energochłonnym, objętym unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program opiera się na kilku wytycznych, które należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. Do dofinansowania zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

  • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
  • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  • złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego;
  • inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).
  • okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2022

Rodzaje inwestycji

Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych

W jakiej formie dostajemy dofinansowanie?

Tak jak to zwykle się odbywa, dofinansowanie występuje w formie pożyczki z umorzeniem do 20%

Wnioski należy składać w terminie od 23.10.2023 r. – 20.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Expert ŚEO
Zyskaj dostęp do informacji i programów dotacyjnych
Subskrypcja

Polecane artykuły

Wielkie korporacje i inwestycje w zieloną energię
W ostatnich latach coraz więcej wielkich korporacji zaczęło inwestować w zieloną energię, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej na całym świecie. Jednakże, chociaż te inwestycje przynoszą korzyści w zakresie redukcji emi
16 kwietnia 2024
3 min czytania
Krok w kierunku zrównoważonej przyszłości
Niedawne polityczne wydarzenia na arenie międzynarodowej dobitnie pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność w kwestii dostępu do energii. Dlatego Unia Europejska podejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie krajów członkowskich
02 kwietnia 2024
2 min czytania
Lokalny rynek energii jest tarcza ochronna przeciw rosnącym kosztom
W obliczu globalnego wyzwania związanego z zapewnieniem stabilności energetycznej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów oraz minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne coraz większą uwagę przyciąga koncepcja lokalnych rynków energii. To innowacy
28 marca 2024
2 min czytania
OZE nie tylko w Europie - elektrownia słoneczna w Indiach
Wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką zmian klimatycznych i potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się priorytetem nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Wiele krajów (poza granicami UE
26 marca 2024
3 min czytania
Paweł Łapacz został Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu
Paweł Łapacz (inicjator i dotychczasowy Dyrektor Zarządzający KŚEO) został powołany na stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jego zastępcę została wybrana Pani Wioleta Wnęk-Soczyńska, k
22 marca 2024
2 min czytania
Scroll to Top